Rreth nesh

Shoqëria “Leksi Security” është një nga kompanitë elitë të sigurisë dhe zgjidhjeve të problemeve që u shërbejnë konsumatorit dhe biznesit përmes degëve e qendrave të monitorimit në të gjithë Shqipërinë.
Kompania, me risurset e saj ne gjithë Shqiperinë, ofron shumë mënyra për të ndihmuar në mbrojtjen e klientëve dhe bizneseve të tyre.
Ajo ofron kreativitet përmes investimeve në infrastrukturë, teknologji dhe burime njerëzore për: biznese vendase dhe të huaj, të bankave të nivelit të dytë, biznese të vogla, banesa, dhe klientë të ndryshëm.

Kush jemi

Kompania “Leksi Security” sh.pk, u krijua në 11.06.2006, me një vizion të qartë për zgjerimin, përsosjen dhe rritjen e cilësisë në ofrimin e shërbimit të sigurisë në të gjithë vendin.
Shërbimet e saj janë: Ruajtje fizike të objekteve shtetërore, publike dhe private me polici private, ruajtja e personave me truproje, ruajtje objekti me sisteme moderne alarmi dhe video survejimi dhe grup i gatshëm.
Shoqëria ofron dhe merr përsipër sigurimin e aktiviteteve të veçanta kulturore-sportive, panaire të ndryshme. Shoqëria garanton profesionalizem te lartë në fushën e ruajtjes dhe sigurisë, etj.

Udhëhiqemi nga vlerat

• Profesionalizëm
• Efektivitet
• Përkushtim
• Sinqeritet
• Transparencë
• Inovacion
• Shëndeti dhe siguria

sqAlbanian